Korkein oikeus: Verkkokauppa.com vastuussa hyvitysmaksun laiminlyönnin miljoonakorvauksista

Korkein oikeus: Verkkokauppa.com vastuussa hyvitysmaksun laiminlyönnin miljoonakorvauksista


Korkein oikeus ei 9.3.2015 antamassaan ennakkoratkaisussa muuttanut Helsingin hovioikeuden 5.3.2013 antamaa tuomiota, jonka mukaan Arctecho Oü ja Verkkokauppa.com Oyj velvoitetaan maksamaan hyvitysmaksun laiminlyönnistä johtuvana korvauksena yhteisvastuullisesti 3 500 000 euroa viivästyskorkoineen 1.11.2011 lukien.