Sosiaalinen media on tärkeässä roolissa musiikin kulutuksessa

Sosiaalinen media on tärkeässä roolissa musiikin kulutuksessa

Laaja pohjoismainen kuluttajatutkimus selvitti digitaalisten sisältöjen käyttöä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Kyselytutkimukseen osallistui 4 000 vastaajaa näistä kustakin maasta.

Sosiaalinen media on noussut merkittäväksi osaksi musiikin kulutusta. Suomalaisista 15 – 25-vuotiaista 48 % jakaa linkkejä musiikkikappaleisiin sosiaalisessa mediassa. Koko väestön osalta luku on 30 %.

"Suomalaisista 15–25-vuotiaista 48 % jakaa linkkejä musiikkikappaleisiin sosiaalisessa mediassa."