Eight million streaming music services users in the Nordic countries — Joint Nordic Digital Music Survey 2014

Sosiaalinen media on tärkeässä roolissa musiikin kulutuksessa

Sosiaalinen media on tärkeässä roolissa musiikin kulutuksessa

Laaja pohjoismainen kuluttajatutkimus selvitti digitaalisten sisältöjen käyttöä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Kyselytutkimukseen osallistui 4 000 vastaajaa näistä kustakin maasta.

Sosiaalinen media on noussut merkittäväksi osaksi musiikin kulutusta. Suomalaisista 15 – 25-vuotiaista 48 % jakaa linkkejä musiikkikappaleisiin sosiaalisessa mediassa. Koko väestön osalta luku on 30 %.

"Suomalaisista 15–25-vuotiaista 48 % jakaa linkkejä musiikkikappaleisiin sosiaalisessa mediassa."