Itsehallinnoinnin ABC

EU-komissio jätti kesällä 2012 kollektiivihallintoa koskevan direktiiviehdotuksen. Yhtenä direktiivin tavoitteena on oikeuksien hallintaan liittyvä oikeudenhaltijan valinnanvapauden lisääminen.

Teostossa tekijöiden valinnanvapautta on lisätty mm. itsehallinnoinnin kautta. Käytännössä itsehallinnointi tarkoittaa sitä, että tekijä voi itse hallinnoida teostensa oikeuksia.

Teoston hallituksen päätösten perusteella tekijöiden itsehallinnoinnin mahdollisuuksia on kehitetty vuosien varrella lukuisia kertoja nykyisen asiakassopimuksen puitteissa. Teoston hallitus myös seuraa tiiviisti kollektiivihallintoa koskevan direktiivin valmistelua ja sen mahdollisia vaikutuksia tekijän ja tekijänoikeusjärjestön väliseen asiakkuuteen.

Mitä musiikin tekijä voi itsehallinnoida Teoston asiakassopimuksen puitteissa?
Pelimusiikki on musiikintekijöiden itsehallinnoinnin piirissä. Lisäksi tekijällä on mahdollisuus ottaa itsehallinnointiin musiikinkäyttöoikeudet tarkemmin määritellyllä tavalla

  • musiikkipainotteisissa näyttämöesityksissä
  • AV-tallenteissa
  • tuotantomusiikin tallentamisessa

Ohjeet AV-itsehallinnointi-ilmoituksen tekemiseen ja teoksen rekisteröimiseen tuotantomusiikiksi löydät Teoston verkkopalvelusta.  Kannattaa kuitenkin selvittää etukäteen itsehallinnoinnin yksityiskohdat ottamalla yhteyttä Teostoon.

Teosto on toteuttanut myös käyttöluvat tekijöiden omien teosten käyttöön 

• tekijöiden omilla internetsivuilla
• tekijöiden omilta kotisivuilta tapahtuvaan omien teosten kaupalliseen jakeluun.

Mitä itsehallinnointiin siirtyminen tarkoittaa musiikin tekijän kannalta?
Jos haluat siirtää teoksesi itsehallinnoinnin piiriin, sinä joudut itse
• ottamaan selvää, missä kaikkialla musiikkiasi soitetaan tai käytetään
• ottamaan yhteyttä musiikin käyttäjään
• neuvottelemaan musiikin käytön ehdoista ja hinnasta
• pyytämään käyttöraportit
• laskuttamaan musiikkisi käytön
• hoitamaan mahdolliset korvausten perintätoimet
• hoitamaan mahdolliset erimielisyydet musiikin käyttäjän kanssa neuvottelemalla tai tuomioistuimessa.

Teosto hoitaa nämä tehtävät niistä teoksistasi, jotka eivät ole itsehallinnoinnin piirissä.