Teoston oikeudenomistajien asiakassopimus uudistui 18.3.

Teoston musiikintekijöiden ja kustantajien asiakassopimukset uudistuivat 18.3. Uusi asiakassopimus tuo säveltäjille, sanoittajille ja musiikkikustantajille lisää joustoa tekijänoikeuksien hallinnointiin. Sopimuksen uudistamisen taustalla on Teoston Kilpailu ja kuluttajavirastolle (KKV) tekemä sitoumusehdotus, jonka KKV hyväksyi 18.12.2018.

Tavoitteenamme on kehittää Teoston toimintaa ja palveluita vastaamaan asiakkaidemme ja markkinoiden muuttuvia tarpeita. Asiakassopimuksen uudistaminen aiempaa joustavammaksi on ensimmäinen askel kohti tätä kehitystä.

UUSI SOPIMUS TUO LISÄÄ JOUSTAVUUTTA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALLINNOINTIIN

Jatkossa säveltäjät, sanoittajat ja kustantajat voivat sopia aiempaa joustavammin musiikkinsa käytöstä, mutta olla samalla myös Teoston asiakkaita. 

Asiakassopimuksen uudistuksen myötä teoksen oikeudenomistajien on yhteisellä päätöksellä mahdollista

 1. irrottaa yksittäinen tai useampi teos kokonaan Teoston hallinnoinnista ja
 2. myöntää itse lupa omien teostensa käyttöön yksittäisissä käyttötilanteissa

Asiakassopimuksen uudistuksen mukanaan tuomia joustoja ei ole pakko ottaa käyttöön vaan asiakkuutta Teoston kanssa voi jatkaa samalla tavalla kuin tähänkin asti.  

UUDISTETTU SOPIMUS TULI VOIMAAN AUTOMAATTISESTI 18.3.2019

Asiakassopimuksen uudistuminen ei edellytä asiakkailtamme mitään toimenpiteitä vaan uudistettu sopimus tuli voimaan automaattisesti 18.3. Jos uudistettua asiakassopimusta ei hyväksy, se on mahdollista irtisanoa toimittamalla kirjallinen irtisanomisilmoitus Teostolle 30.6.2019 mennessä joko postitse osoitteella Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki tai sähköpostilla omateosto@teosto.fi.

Musiikkia käyttävien asiakkaiden voimassa oleviin sopimuksiin uudistuksella ei ole vaikutusta, vaan ne säilyvät ennallaan.

Asiakassopimuksessa on muutettu seuraavia sopimuskohtia:

 • 1 §: Asiakkuusedellytykset
 • 2 §: Teostolle luovutettavat oikeudet
 • 3 a §: Teostolle luovutettujen oikeuksien tai luovutuksen laajuuden täydentäminen 
 • 3 b §: Tapauskohtainen käyttölupa (kokonaan uusi sopimuskohta)
 • 4 §: Suuret oikeudet
 • 5 §: Teosten käyttö mainoksissa 
 • 7§: Teokset
 • 9 §: Korvausten tilitys asiakkaalle
 • 12 §: Kustantaja-asiakkaan velvollisuudet
 • 13 §: Teostietojen ilmoittaminen
 • 14 §: Oikeudelliset toimenpiteet
 • 16 §: Sopimuksen rikkominen
 • 17 §: Sopimuksen muutokset 
 • 18 §: Henkilötietojen käsittely
 • 19 b §: Teoksen irrottaminen asiakassopimuksen piiristä (kokonaan uusi sopimuskohta)