Usein kysyttyä: musiikin käyttö näyttämöteoksissa

Termejä

Pienten oikeuksien teos, pienet oikeudet, liitemusiikki
Näyttämöteosten yhteydessä esitettävä musiikki (sävellys tai laulu, musiikkikappale), joka on alun perin sävelletty muuhun tarkoitukseen kuin kyseistä näyttämöteosta varten, mutta joka on liitetty näyttämöteokseen.

Suurten oikeuksien teos, suuret oikeudet
Näyttämöteosta varten sävelletty ja sen näyttämötoteutuksessa esitetty musiikki, joka on esim. oopperoiden, operettien, balettien ja musikaalien musiikkia.  

Vastauksia usein kysyttyjihin kysymyksiin 

Miksi musiikin käyttöön näyttämöteoksessa on kysyttävä lupa? 
Tekijänoikeuslaki antaa tekijälle yksinoikeuden määrätä teoksensa käyttämisestä toisessa taidelajissa. Säveltäjällä, sanoittajalla tai näiden valtuuttamalla kustantajalla on toisin sanoen oikeus päättää siitä, saako heidän omistamaansa teosta käyttää esimerkiksi musikaalissa tai koreografisessa tanssiteoksessa. Jos oikeudenhaltija antaa luvan teoksensa käyttöön, hän voi määritellä teoksen käytön hinnan ja muut käyttöehdot. Oikeudenhaltijalla on myös oikeus kieltää teoksensa käyttö.

Miten toimin luvan saadakseni?
Jos näyttämöteos sisältää musiikkia, näyttämöteoksen tuottajien on tarkistettava etukäteen, täyttääkö musiikinkäyttö tietyt kriteerit.  Jos kriteerit täyttyvät, näyttämöteoksen tuottajien on tarkistettava, onko musiikki kustantajan itsehallinnoimaa vai Teoston hallinnoimaa. Jos musiikki on kustantajan itsehallinnoimaa, lupa ja hinta musiikin käyttöön on kysyttävä ja saatava musiikin kustantajalta.

Pyri valitsemaan näyttämöteokseen haluamasi musiikki teoksittain heti tuotantosuunnittelun alkuvaiheessa. Jos musiikinkäyttö täyttää kriteerit, tuottajan on selvitettävä jokaisen produktiossa käytettävän musiikkiteoksen kustantaja ja onko kyseisen kustantajan omistama musiikki näyttämöteosten osalta itsehallinnoinnin piirissä. Jos kustantaja itsehallinnoi musiikkiaan, tuottajan on neuvoteltava musiikin käytön luvista, käyttöehdoista ja hinnoista kustantajan kanssa.

Lupien tulee olla kunnossa ja korvausten sovittuna ennen näytäntöjen alkamista. Aikaa lupien saamiseen kannattaa varata useita viikkoja, mieluiten useampia kuukausia.

Teosto hallinnoi näyttämöteoksen musiikinkäyttöä, jos

• produktion musiikinkäyttö ei täytä kriteereitä
• kustantaja ei itsehallinnoi musiikkiaan
• musiikki on ns. manus-musiikkia (musiikki ei ole kustannettua)
Tällöin näyttämöteosten musiikkitiedot ilmoitetaan Teostolle näytäntökauden jälkeen ja musiikilla on listahinta.

Millaiset musiikin käyttöä koskevat kriteerit ovat?
Pohjoismaiset musiikkikustantajat ovat laatineet kriteerit yhdessä ja toimintamalli on kaikissa Pohjoismaissa sama.

Näyttämöteoksessa käytettävän musiikin osalta kriteerit ovat:

Tanssiteatteriteoksessa käytettävän musiikin osalta kriteerit ovat:


 

Mitä kriteeristössä mainittu musiikkibrändi tarkoittaa?
Brändi voi olla artistiin tai musiikintekijään liittyvä (esim. näytelmät, jotka kertovat Abbasta, Beatlesista, John Lennonista, Juice Leskisestä jne.), mutta esim. Urho Kekkosesta tehty näytelmä ei täytä musiikkibrändi-kriteeriä.

Mistä tiedän, kuka on minkäkin teoksen kustantaja?
Kustantajatietoa voit etsiä netin yleisten hakupalveluiden avulla tai ottamalla yhteyttä Teoston maksulliseen palveluun tietojen etsimiseksi. Levytettyjen teosten osalta kustantajan nimi löytyy myös esimerkiksi levyn kannen tekijätiedoista.  

Teoston maksullinen kustantajatietojen hakupalvelu toimii seuraavasti:
- lähetä kustantajatietokysely sähköpostilla osoitteeseen omateosto@teosto.fi
- kirjoita viestin otsikko/aiheriville (Subject) Kustantajakysely
- kerro viestissä teoksen nimi ja säveltäjä tai ainakin joku tunnettu artisti, jonka tiedät esittävän kyseistä teosta (älä ilmoita äänitteen nimeä)
- kerro kyselyssä myös omat yhteys- ja laskutustietosi laskutusta ja mahdollisia lisätietokyselyjä varten
- palvelun hinta on 65 €/alkava tunti, minimihinta on 32,50€/puoli tuntia
- puolessa tunnissa ehdimme etsiä keskimäärin 15 teoksen kustantajatiedot

Mistä tiedän, itsehallinnoiko teoksen kustantaja kappaletta, jota haluan käyttää vai hallinnoiko Teosto sitä (nykykäytäntö)?
Suomalaisten kustantajien osalta lista itsehallinnoivista kustantajista ja heidän yhteystiedoistaan löytyy Suomen Musiikkikustantajat ry:n verkkosivuilta www.musiikkikustantajat.fi/tietoa Jos teoksen kustantaja ei ole itsehallinnoivien kustantajien listalla, Teosto hallinnoi teoksen oikeuksia.

Ulkomaisten kustantajien teokset kysytään aina suoraan kyseiseltä kustantajalta, jos kriteerit musiikinkäytön osalta täyttyvät.

Mistä löydän ulkomaisten kustantajien yhteystiedot?
Ulkomaisten kustantajien yhteystiedot löydät parhaiten heidän omilta nettisivuiltaan, jotka löydät esimerkiksi netin yleisten hakupalvelujen kautta. Voit kysyä yhteystietoja myös Teoston maksullisesta kustantajatietojen hakupalvelusta.

Näytelmässä käytettävillä kappaleilla on seitsemän eri musiikinkustantajaa, pitääkö luvat kysyä kriteerien täyttyessä kaikilta musiikkikustantajilta erikseen?
Kyllä, jos kriteeristö täyttyy ja kaikki seitsemän kustantajaa itsehallinnoivat omistamaansa musiikkia.

Miten kustantajan hinta musiikille määräytyy?
Hinnoittelusta sopivat kustantaja ja teatteri keskenään.

Kustantamattoman musiikin käyttö näyttämöteoksissa
Kustantamatonta eli nk. manus-musiikkia hallinnoi musiikin tekijän puolesta Teosto, ellei tekijä ole ottanut musiikkiaan itsehallinnointiin näyttämöteosten osalta. Tällöin musiikin tekijä itse

• vastaa näyttämöteosten tuottajien kyselyihin
• neuvottelee musiikin käytön ehdoista ja hinnasta näyttämöteoksen tuottajan kanssa
• pyytää musiikin käyttötiedot
• laskuttaa musiikin käytön
• hoitaa mahdolliset korvausten perintätoimet
• hoitaa mahdolliset erimielisyydet musiikin käyttäjän kanssa neuvottelemalla tai tuomioistuimessa.

Jos käytän näyttämöesityksessä mekaanista eli äänitteeltä soitettua musiikkia (esim. cd-levy, mp3), täyttääkö myös se kriteerit eli kuuluuko se itsehallinnointiin?
Ei, näyttämöteoksissa käytetty mekaaninen musiikki ei täytä kriteereitä eli sen käyttölupia hallinnoi Teosto ja riittää, kun toimitat näytäntökausien jälkeen näyttämöteoksessa käytetyn musiikin tiedot Teostolle.

HUOMAATHAN, että yllä mainittu ei koske tanssiteoksia! Tanssiteoksissa myös levyltä soitettu musiikki kuuluun itsehallinnoinnin piiriin, jos muut tanssiteoksille määritetyt kriteerit täyttyvät.

Jos teatterikappaleessa on elävää musiikkia soittava orkesteri, mutta näyttelijät eivät laula, täyttyvätkö kriteerit?
Kyllä.

Jos musiikki tulee täysin playbackina äänitteeltä ja näyttelijät eivät itse laula, täyttyvätkö kriteerit?
Jos näyttelijät eivät laula lainkaan, kriteerit eivät täyty, vaan musiikkia käsitellään kuten muutakin mekaanista eli äänitteeltä soitettua musiikkia.

Teatterissamme on puhenäytelmä, jossa käytetään taustalla musiikkia äänitteeltä. Miten toimin?
Ilmoita musiikkitiedot Teostolle näytäntökauden jälkeen. Ns. mekaaninen eli äänitteeltä soitettava musiikki ei täytä kriteereitä.

Missä tapauksissa ilmoitan musiikkitietoja Teostolle?
-    Jos kriteerit musiikinkäytön suhteen eivät täyty ilmoita näyttämöteoksen musiikkitiedot näytäntökausien jälkeen Teostolle nettisivuiltamme löytyvällä lomakkeella.
-    Jos kriteerit täyttyvät ja osa teoksista on itsehallinnoituja ja osa Teoston hallinnoimia, ilmoita Teostolle vain ei-itsehallinnoidut teokset
-    Ilmoita Teostolle kaikki mekaanisen musiikin (äänitemusiikki) teokset

Tarvitsenko musiikinkäyttöön muita lupia kuin Teoston luvan?
Jos soitat musiikkia äänitteeltä (cd-levy, mp3 tai muu vastaava) tarvitset musiikinkäyttöön luvan myös Gramexilta. Gramex hallinnoi musiikinkäyttölupia laulajien, soittajien, kapellimestareiden ja äänitteiden tuottajien puolesta ja kerää  ja tilittää heille kuuluvat musiikinkäyttökorvaukset.

Jos tallennat näyttämöesityksen omaan käyttöösi ja/tai haluat myydä, lahjoittaa tai jaella tallennetta esimerkiksi omilla nettisivuillanne, voit tarvita myös erillisen musiikin tallennusluvan sekä Teostolta että Gramexilta. Lisätietoja tästä saat tarvittaessa Teoston ja Gramexin asiakaspalveluista.

Miten minuuttimäärä lasketaan tanssiteatterissa, jos siihen sisältyy monta erillistä koreografiaa?
Erillisten koreografioiden – esimerkiksi kolmen pienoisbaletin - musiikkiminuutit lasketaan aina yhteen. Minuuttimäärään lasketaan mukaan vain sävelletyt teokset. Esim. ambienssia, siirtymätunnelmamusiikkia tai muuta musiikkia kahden tai useamman teoksen välillä ei lasketa mukaan musiikkimäärään.

Lasketaanko äänisuunnittelu mukaan minuuttimäärään?
Äänisuunnittelu lasketaan mukaan musiikkiminuuttien määrään, jos kyseessä on sävelletty teos.

Näyttelijät laulavat näytelmässä yhden Madonnan kappaleen, pitääkö minun kysyä tätä varten erillinen lupa?
Ei tarvitse, jos näytelmässä on vain yksi kappale, jonka näyttelijät esittävät livenä: kriteerit eivät tässä tapauksessa täyty.

Miten toimitaan ulkomailla tuotettujen produktioiden osalta, joita esitetään Suomessa?
Luvat ja musiikin käyttöoikeudet on hoidettava ja selvitettävä etukäteen jo lähtömaassa alkuperäisen tuottajan toimesta.

Miten toimitaan silloin, jos teatteri tekee produktion kunnallisille vanhainkodeille ja käy niissä esittämässä näytelmää?
Jos kunta on vanhainkodeissa tapahtuvien esitysten järjestäjä, kuntien Teoston kanssa tekemä sopimus kattaa musiikinkäyttöluvat. Kuntasopimus ei kuitenkaan kata suuria oikeuksia tai kunnallisten teattereiden toimintaa.

Mitä tapahtuu, jos olen jo sopinut hinnasta kustantajan kanssa, mutta emme käytäkään sovittua musiikkia näyttämöteoksessamme tai näytäntö ei toteudu?
Kustantaja ja teatteri sopivat myös tästä menettelytavasta keskenään musiikin käytön ehdoista sopiessaan.  

Haluaisin antaa palautetta musiikin kustantajille näyttämöteosten musiikinkäyttöluvista, kenen puoleen voin kääntyä?
Voit ottaa yhteyttä Suomen Musiikkikustantajat ry:n toiminnanjohtajaan Pekka Sipilään, pekka.sipila@musiikkikustantajat.fi.

Suomen Musiikkikustantajat ry:n verkkosivut
www.musiikkikustantajat.fi