Lausunto: Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia ja Suomen kanta

Teosto on antanut eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon koskien digitaalisia sisämarkkinoita koskevaa komission strategiaa ja Suomen kantaa.

Euroopan komissio julkaisi 6.5.2015 strategian digitaalisista sisämarkkinoista. Strategiassa on kuvattu keskeiset toimenpiteet, joita komissio pitää tarpeellisina digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun saattamiseksi.