Lausunto: Ehdotus direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Teosto on antanut eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon koskien EU-komission ehdotusta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Teosto tuo lausunnossaan esille, että Suomen tulee kannattaa digitaalisen talouden arvokuiluun liittyvän ongelman ratkaisemista.