Lausunto: EU:n komission digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia

Teosto on antanut 26.3.2015 opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon koskien EU:n komission digitaalisia sisämarkkinoita koskevaa strategiaa: Tutustu lausuntoon (pdf).