Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Teoston lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (luonnos 7.4.2014; tv-ohjelmien verkkotallennuspalvelu, diaarinro 18/010/2014)

Lue pdf:nä