Lausunto hyvitysmaksusta

Teosto on antanut eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle lausunnon koskien hyvitysmaksun suuruutta sekä hyvitysmaksujärjestelmän uudistamisen vaihtoehtojen selvittämistä.