Lausunto lähetystoiminnasta eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Teosto esittää, tekijänoikeuslaki on edelleenlähettämisen suhteen teknologianeutraali, joten asetus ei tältä osin aiheuttane tarvetta lainsäädännön muuttamiseen Suomessa.