Lausunto palveluviennin ja digitalisaation mahdollisuuksista musiikkialalla

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle laaditussa lausunnossa käsitellään digitalisaation mahdollisuuksia musiikkialan ja luovien alojen näkökulmasta. Lisäksi lausunnossa esitellään Teosto Futures Lab -toimintamallia esimerkkinä kokeiluihin perustuvasta kehittämisestä, jonka avulla voidaan tunnistaa ja arvioida palveluviennin mahdollisuuksia luovilla aloilla.