Lausunto sivistysvaliokunnalle: Asetus lähetystoiminnasta

Teosto on antanut eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon koskien komission ehdotusta asetukseksi lähetystoiminnasta. Asetus koskee lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevia sääntöjä.