Lausunto talousvaliokunnalle: EU-komission ehdotus direktiiviksi tekijänoikeudesta (valtioneuvoston U-jatkokirje)

Teosto on antanut lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle: Valtioneuvoston U-jatkokirje eduskunnalle komission ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (UJ 38/2018 vp).