Lausunto: Tekijänoikeuden yhteishallinnointi

Teosto on antanut 11.9.2015 opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon lakiluonnoksesta, joka koskee tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Tuleva tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskeva lainsäädäntö on Teoston ja muiden suomalaisten tekijänoikeusjärjestöjen kannalta merkittävä muutos nykyiseen oikeustilaan. Lausunnossa tuodaan laajasti esille sekä periaatteellisia että yksityiskohtiin liittyviä havaintoja 14.7.2015 julkaistusta lakiluonnoksesta.