Lausunto sivistysvaliokunnalle digitaalisista sisämarkkinoista ja arvokuilusta

Teosto antoi eduskunnan sivistyvaliokunnalle lausunnon EU-tekijänoikeusdirektiivin arvokuilusta 29.9.2017. Pääviestimme on, että Suomen tulee aktiivisesti kannattaa digitaalisen talouden arvokuiluun liittyvän ongelman ratkaisemista tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla annetun direktiiviehdotuksen pohjalta.