Sivistysvaliokunnalle kollektiivihallinnon direktiivistä