Teoston lausunto eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle

Teosto on antanut lausunnon eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle aiheesta: Valtioneuvoston selvitys, komission julkinen kuuleminen, EU:n teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskeva lainsäädäntökehys (E 13/2016 vp).