Kannustava pohja musiikkityölle

Yhä suurempi osuus ihmisistä työskentelee itsensä työllistäjinä - musiikintekijät mukaan lukien. Työelämä muuttuu ja sosiaaliturvajärjestelmää tulee kehittää sen mukana. Musiikintekijät on huomioitava työntekijöinä tasavertaisesti muilla aloilla työskentelevien kanssa.

Tällä hetkellä tekijänoikeustuloja ei pidetä muiden ansiotulojen kaltaisena palkkana, joten ne eivät kerrytä eläkettä tai vanhempainpäivärahaa. Tästä huolimatta tekijänoikeuskorvaukset huomioidaan työttömyysturvan tasoa alentavana tulona silloin, kun lasketaan soviteltua työttömyyspäivärahaa. Tekijänoikeuskorvauksia on mahdollista sisällyttää YEL-järjestelmän mukaiseen yrittäjän työtuloon, mutta vakuutusmaksujen taso on liian korkea monille luovan työn ammattilaisille.

Teosto esittää:

  • Muutetaan työttömyysetuuksia koskevaa sääntelyä siten, että tekijänoikeuskorvauksia ei oteta huomioon etuuksia soviteltaessa.
  • Lisätään YEL-järjestelmän käytettävyyttä tekijänoikeustuloja saaville tekijöille ja taiteilijoille esimerkiksi sivutoimisen yrittäjyyden ja alempien vakuutusmaksujen avulla.

Taustatietoa:

Professori Pauli Rautiaisen ja VTM Iiris Annalan selvitys tekijänoikeustulojen ja sosiaaliturvan suhteesta sekä kehittämisvaihtoehdoista Tekijänoikeustuloja saavien taiteilijoiden asema sosiaalivakuutuksessa (2017)

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys: Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat: Työryhmän esitys taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu: Luova talous ja aineettoman arvon luominen kasvun kärjiksi. Luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina -työryhmän raportti

Video sosiaaliturva-aiheisesta paneelikeskustelusta 5.11.2018
Paneelia alustaa professori Pauli Rautiainen ja keskustelijoina on kansanedustajia eri puolueista. Paneelin järjestivät Teosto, Suomen Musiikintekijät, Suomen Säveltäjät ja Suomen Musiikkikustantajat.
Siirry katsomaan videota Teoston sivuilla